Ledenvergadering 2019

De Algemene Vergadering van de Runners Club Woerden vindt plaats op woensdag 10 april 2019 om 19.30 uur in ons clubgebouw De Korf. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur. Na afloop is er een korte pauze waarna Veronique Donia Nota zich voorstelt als vertrouwenscontactpersoon van RCW maar ook over haar praktijk voor haptonomietherapie en coaching vertelt.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Vergadering van 2018
  4. Jaarverslag 2018 van het bestuur
  5. Jaarcijfers 2018
   • Toelichting van de penningmeester
   • Verslag van de kascommissie
   • Advies kascommissie aan Algemene Vergadering en besluit over decharge verlening
   • Verkiezing nieuwe kascommissie
  6. Vaststellen contributie en begroting 2019
   • Definitieve vaststelling door de Algemene Vergadering van de begroting 2019. Het bestuur heeft besloten de indexering, conform de CBS consumentenprijsindex 2018, met ingang van 1 april 2019 1,4%, toe te passen en verwijst hierbij naar het Huishoudelijk Reglement. Naast de indexering stelt het bestuur geen contributieverhoging voor.
  7. Bestuurswijzigingen
   • Regulier aftredend zijn penningmeester Jacqueline van Zweeden en bestuurslid algemene zaken Judith Haarman. Jacqueline stelt zich herkiesbaar. Judith stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Silvia Bottema – van Steen voor in de functie van algemeen bestuurslid.
    NB Tegenkandidaten kunnen bij voordracht door tenminste 5 leden, tot uiterlijk 2 dagen voor de Algemene Vergadering, schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld, conform artikel 8 lid 2 van de Statuten.
  8. Vaststellen Beleidsplan 2019 – 2022
  9. Vooruitblik 2019
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De bijbehorende stukken zijn een half uur voor aanvang van de vergadering beschikbaar in het clubgebouw. Mocht je ze eerder willen inzien, stuur dan een mail naar secretaris@runnersclub.nl

En aansluitend dus de presentatie van Veronique Donia Nota!
Tot 10 april!

Met vriendelijke groet,
Bestuur RCW

Vertrouwenscontactpersoon

Bij RCW kun je met plezier én veilig hardlopen. Om dat te kunnen waarborgen, raadt de Atletiekunie verenigingen aan een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Ook Beweegteam Woerden behandelde dit onderwerp tijdens haar thema-avond ‘Gastvrijheid / Veilig Sportklimaat’. RCW heeft haar aanspreekpunt gevonden in de persoon van Veronique Donia Nota, zij is niet lid van RCW. Veronique heeft een praktijk voor haptotherapie en coaching in Woerden en zal zich tijdens de ALV op 10 april aan de leden voorstellen. Lees verder om meer lezen over RCW en vertrouwenscontactpersoon.

 

StartToRun voor leden

Dit bericht is vooral bedoeld voor alle leden die al een tijdje niet bij de club zijn geweest en er tegenaan hikken om de stoute schoenen weer aan te trekken. Elders op onze website heb je al kunnen lezen dat op zaterdag 9 maart er weer een Yakult-Start-to-Run cursus begint.

RCW leden hoeven zich echter niet via de landelijke website op te geven, maar  via het contactformulier op de RCW website zodat de trainers weten wie er mee wil doen. Je hoeft geen inschrijfgeld te betalen, maar krijg dan ook geen gadgets (zoals een t-shirt) van Yakult-Start-to-Run.

De eerste training bestaat vooral uit stevig wandelen en af en toe dribbelen. Dat bouwen we in zeven weken uit totdat iedereen 20-30 minuten aan een stuk door kan hardlopen.
Als vervolg daarop geven we binnen de RCW een aanvullende training van 4-6 weken zodat je aan het eind daarvan ongeveer 45 minuten en 5 kilometer aan een stuk door kan hardlopen. Dat is ook gelijk het goede instapniveau voor de D-groep.

Als je al een tijdje niet meer hebt kunnen hardlopen is dit een goede manier om weer in te stromen. We kijken uit naar je komst!
Henri van Middelaar (coördinator Start to Run)

Cheque voor Stichting ontmoeting

De Runnersclub Woerden heeft een bedrag van € 375 geschonken aan Stichting Ontmoeting Woerden. Het geld is bijeengebracht door leden die hebben meegelopen met de Linschotenloop. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RCW werd de cheque door de voorzitter Ineke Duitscher-Hummel overhandigd aan Lia Noorthoek, netwerkcoördinator van Woerden.

Doelstelling St. Ontmoeting

Stichting Ontmoeting zet zich in voor de multi-problem huishoudens, de kwetsbare mens. De nodige hulp wordt geboden om de leefsituatie te stabiliseren en te verbeteren. Ontmoeting streeft ernaar om mensen zo zelfstandig mogelijk plaats te laten nemen in de maatschappij door de inzet van vrijwilligers. De professionele begeleiding ligt bij externe professionals.

Werkzaamheden

St. Ontmoeting werft vrijwilligers die passen bij de hulpvraag van de cliënt om zo samen een netwerk te vormen rond de cliënt. Waardevol daarin is het van mens – tot mens – contact, het delen van levenservaring, respect, trouw en stabiliteit. De vrijwilligers worden weer gecoacht door de netwerkcoördinator.

Meer informatie vind je op de Website.

Nieuwjaarsreceptie

Op de nieuwjaarsreceptie van Runnersclub Woerden waren weer veel leden aanwezig die elkaar een sportief 2019 hebben gewenst. Onze voorzitter Ineke Duitscher-Hummel blikte terug op een goed 2018 waarin de Runnersclub, naast hardlopen een gezellige vereniging in al haar facetten, weer een aantal mooie activiteiten heeft georganiseerd. Ook werd er al vooruit gekeken naar wat de leden in 2019 kunnen verwachten.

Tijdens de receptie zijn de clubkampioenen van de Linschotenloop 2018 gehuldigd.

De clubkampioenen van 2018

5,3 km herenJohn Blauw00:29:13
5,3 km damesIlona Buring00:27:03
10,5 km herenDik Stam00:51:49
10,5 km damesMarloes Stoof00:56:06
21,1 km herenWilfred Buijs01:33:44
21,1 km damesFemke Taling01:52:11

Cheque voor Stichting Ontmoeting

Ook heeft de Runnersclub Woerden een bedrag van 375 euro geschonken aan Stichting Ontmoeting Woerden. Het geld is bijeengebracht door leden die hebben meegelopen met de Linschotenloop. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RCW werd de cheque door de voorzitter Ineke Duitscher-Hummel overhandigd aan Lia Noorthoek, netwerkcoördinator van Stichting Ontmoeting Woerden.

Trainers in opleiding

Marlies Verweij en David Raaphorst zijn op zaterdag 24 november begonnen aan hun opleiding “Basis looptrainer 3”.
Met hulp van hun praktijkbegeleiders Rita en Patrick zullen Marlies en David de aankomende periode de opleiding volgen door middel van Workshops en Trainingen bij RCW.

Wij wensen Marlies en David de aankomende tijd veel succes en plezier. We zijn blij dat we het RCW trainerscorps binnenkort kunnen gaan aanvullen met nieuwe trainers.

Oproep schoonmaak clubgebouw!

Samen met Reflex zijn wij op zoek naar iemand die regelmatig het clubgebouw, inclusief kleedkamers schoon wil maken. Zou jij dat willen doen, of ken je iemand die daar interesse in heeft, graag een berichtje naar voorzitter@runnersclub.nl

.

Nieuwe secretaris van RCW

Mijn naam is Marc de Bruijn. Ik ben ongeveer 3 jaar lid van de RCW en met veel plezier.
In het dagelijks leven ben ik eigenaar van een loodgietersbedrijf in Oudewater. Ik ben getrouwd en heb een dochter van 22.
Ik loop nu ongeveer 4 jaar hard, eerst het gebruikelijke rondje om de kerk en daarna via mijn buurman  bij de RCW gekomen. Dit om wat gevarieerder training te krijgen en wat aan mijn snelheid te werken. Het voelde erg goed om bij de RCW te komen , aardige mensen en goede vaardige trainers. Ik voel me erg op mijn gemak en merk dat ik makkelijker ben gaan lopen met de tips van de trainers. Het wordt langzaam wel een soort verslaving om te lopen. Ik heb diverse halve marathons gelopen en afgelopen keer de hele marathon van Rotterdam. Een weergaloze ervaring, zeker aan te raden.

Omdat ik me zeer betrokken voel bij de club hoorde ik op de nieuwjaarsreceptie dat Adriaan wilde stoppen met zijn bestuursfunctie van secretaris. Ik was meteen geïnteresseerd en heb met Adriaan een afspraak gemaakt voor het bijwonen van twee bestuursvergaderingen om een beetje te polsen of dit mijn ding was. Ik voelde er wel wat voor de functie van secretaris over te nemen van Adriaan. Zodoende ben ik nu de nieuwe secretaris van de club en heb er veel zin in om deze functie te vervullen in deze mooie club.

Tank & Schenk

Door een lange verbouwingsperiode konden we het een tijd niet doen. En misschien is het aan de aandacht ontsnapt. Maar ook in 2018 doet de RCW mee met het Texaco Tank & Schenk programma. Als je tankt, ontvangen we 1 cent per getankte liter. Het werkt simpel: vraag bij het afrekenen om te schenken, zoek het RCW logo op de tank & schenk tablet in de shop en tik de keuzetoets aan. Zo hebben we al 115 euro bij elkaar gereden voor onze vereniging.

Sinds kort is dit ook mogelijk voor berijders met een lease- of tankpas. Dus nu voor iedereen. Ook voor je buurman of buurvrouw. Let op: dit kan alleen bij het Texaco station op Europabaan 2, als je Woerden uitrijdt. Bijkomend voordeel is dat je dan niet geflitst kan worden voor hard rijden…

Ledenvergadering op 14 maart

Een aantal leden heeft de ALV van woensdag 14 maart 2018 bezocht. En dat was vast niet alleen vanwege belangstelling voor de jaarcijfers. Na de plichtmatigheden van toelichting op het jaarverslag, de cijfers, de contributie en de bestuurswijziging zou Klaas Boomsma een lezing houden wat hardlopen voor hem betekent.

Voorzitter Ineke Duitscher-Hummel leidde de vergadering door het verslag van 2017. Een jaar waarin wij afscheid hebben genomen van Diane Bombeld en Dick van Veen als trainer, nieuwe clubkleding mochten ontvangen, hebben gelopen in o.a. het mooie natuurgebied de Soesterduinen en hebben genoten van de leuke activiteiten (o.a. workshop Zumba, running yoga en bootcamp) die door de ACTCOM werden georganiseerd.

Penningmeester Jacqueline van Zweeden gaf een toelichting op de cijfers die de kascommissie (Ria van Arnhem en Willem van Baren) heeft gecontroleerd. Willem van Baren sprak mede namens kascommissielid Ria van Arnhem goedkeuring uit voor de boekhouding, waarna de aanwezige leden het bestuur décharge verleenden voor het gevoerde financiële beleid.

De contributie voor 2018 is vastgesteld. De contributie bedraagt:

 • Actief lidmaatschap​​: € 30,45 per kwartaal;
 • Passief lidmaatschap​​: € 15,25 per kwartaal;
 • Lidmaatschap Atletiekunie​: € 16,80 per jaar.

In het bestuur is Marc de Bruijn als secretaris aangetreden, nadat afscheid is genomen van Adriaan Meesters. Ook is er afscheid genomen van Nanette Mostert als bestuurslid PR/sponsoring. Haar taken binnen het bestuur zijn over de bestuursleden verdeeld. Ronald Bottema neemt de positie van Nanette binnen de PR-commissie over.

Na een korte pauze (met cake van World Servants), werd er met veel interesse geluisterd naar Klaas Boomsma, die een boeiende lezing gaf over hoe hardlopen hem heeft geholpen in het loskomen uit de greep van verslaving en bij het opbouwen van een gebalanceerd, gezond en gelukkig leven.

Het was een goede ALV met dank aan de ACTCOM die de catering weer voortreffelijk heeft verzorgd.