Algemene ledenvergadering 2020

Het bestuur van Runnersclub Woerden is voornemens om op maandag 12 oktober a.s. om 19:30 uur een fysieke bijeenkomst van de Algemene Vergadering te houden. Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd.

Echter in verband met de maatregelen met betrekking tot Covid-19 willen wij graag van jou weten of je bij deze Algemene Vergadering aanwezig zult zijn. Dit in verband met het reserveren van een accommodatie waarbij de Coronamaatregelen in acht genomen kunnen worden. Wanneer blijkt dat er veel leden aanwezig willen zijn, zal overwogen worden om in plaats van een fysieke bijeenkomst een Algemene Vergadering online te houden. Maar voor het houden van een dergelijke online vergadering moeten bepaalde regels (voorwaarden) in acht genomen worden.

Je wordt dan ook vriendelijk verzocht je vóór woensdag 30 september aanstaande via deze link aan te melden. Na deze datum zal zo snel mogelijk bekend gemaakt wordt waar en/of hoe (fysiek dan wel online) de Algemene Vergadering plaats zal gaan vinden.

De Agenda voor de Algemene Vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Vergadering van 10 april 2019
 4. Jaarverslag 2019 van het Bestuur
 5. Jaarcijfers 2019
  • Toelichting van de penningmeester.
  • Verslag van de kascommissie.
  • Advies kascommissie aan Algemene Vergadering en besluit over decharge verlening.
  • Verkiezing nieuwe kascommissie.
 1. Vaststellen contributie en begroting 2020

Definitieve vaststelling door de Algemene Vergadering van de begroting 2020. Het bestuur heeft besloten de indexering, conform de CBS consumentenprijsindex 2020, met ingang van 1 april 2020 2,5%, toe te passen en verwijst hierbij naar het Huishoudelijk Reglement. Naast de indexering stelt het bestuur geen contributieverhoging voor.

 1. Bestuurswijzigingen

Regulier aftredend zijn de voorzitter Ineke Duitscher-Hummel en bestuurslid ledenadministratie Roel Mols. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Nanette Mostert voor in de functie van voorzitter, alsmede Peter van den Berg in de functie van vicevoorzitter. Nico Boom wordt voorgedragen in de functie van bestuurslid ledenadministratie.

 1. Evaluatie afgelopen periode, hoe ronden wij 2020 af en alvast een doorkijkje naar 2021
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Hesjes moeten weer aan

De dagen worden korter en vóór het einde van de avondtrainingen is het alweer bijna donker.
Dat betekent: reflecterende hesjes aan.

De trainers verplicht iedereen vanaf maandag 31 augustus tijdens de avond trainingen een reflecterend hesje te dragen!
Naast een reflecterend hesje is het vanaf augustus ook verplicht om lampjes te dragen (op arm of borst).

De trainers

Corona update

Vanwege de Corona versoepeling per 1 juli gelden de volgende regels ten aanzien van de trainingen:

 • Inschrijven voor een training via de website is noodzakelijk. Zie hier voor de instructies.
 • Ook in september zal de training nog steeds starten vanaf verschillende locaties.
 • Er worden geen baantrainingen aangeboden.
 • De maximale groepgrootte is 15 lopers.
 • De beperking op maximaal 2 trainingen per week vervallen. Je kan je nu dus inschrijven voor alle trainingen.

De trainers en het bestuur.

Prijswinnaars ‘kunstwerk van je looproute’

Omdat we tijdens de Corona geen training aan de leden konden geven is er een leuke uitdaging geopperd: Maak een kunstwerk van je looproute.
Dat we creatieve mensen bij de Runnerclub in de gelederen hebben was al bekend maar de inzendingen die binnengekomen zijn bij het bestuur overtrof onze verwachtingen .
Na een verhit debat zijn we eruit gekomen welke inzendingen in de felbegeerde top 3 van de Runnersclub zijn gekomen.
De uitslag is als volgt:

 1. Jolanda Dropper met ‘Het glaasje water’.
 2. Marlies Verweij met ‘De runner’.
 3. Linda van Amerogen met ‘De slak’.

Van harte gefeliciteerd met de prijs

 

Inschrijven training

Vanaf woensdag 3 juni mogen we weer gaan trainen in clubverband!

Je moet je wel van tevoren inschrijven via de website van de Runnersclub. De inschrijving gaat als volgt.

 • Ga naar runnersclub.nl/training-in-coronatijd/
 • Vul je naam en email-adres in
 • Je ziet een overzicht van de trainingen die nog niet zijn volgeboekt.
 • Maak een keuze uit één van de trainingen en vink deze aan.
 • Druk op de VERZENDEN knop.
 • Je ontvangt meteen een bevestiging van Google Forms.
 • Herhaal bovenstaande als je een tweede training wil boeken.

Wat je ook nog moet weten:

 • Als je de inschrijving wil annuleren stuur dan een mail naar training@runnersclub.nl.
 • Het trainingsoverzicht omvat de trainingen van één trainingsweek en zal elke zaterdag worden vernieuwd met de trainingen van de komende week.
 • Schrijf je in bij de groep waar je voorheen ook liep, dus een BC-2 loper kan niet inschrijven in de AB groep.
 • Check het RCW protocol over trainen in de 1,5 samenleving.

Verzamellokaties

Trainen in de 1,5 meter samenleving

Voor het ‘nieuwe normaal’ heeft de Runnersclub Woerden een protocol opgesteld om veilig trainingen te kunnen geven in de 1,5 meter samenleving. Runnersclub Woerden (RCW) houdt zich aan het protocol van de Atletiekunie. In dit document zijn de belangrijkste punten uit dit protocol overgenomen en worden een aantal specifieke punten onder de aandacht gebracht die voor de RCW trainingen gelden. Social distancing vormt de basis: zorg voor een veilige afstand van ten minste 1,5 meter en zorg dat er geen fysiek contact plaatsvindt.

Corona verantwoordelijke

Bij RCW is Ineke Duitscher-Hummel Corona coördinator en aanspreekpersoon voor de gemeente. Tijdens de groepstrainingen is elke trainer verantwoordelijk voor het handhaven van de regels in dit protocol binnen zijn/ haar groep.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19) Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf zijn/haar risico te analyseren of hij/zij in de openbare ruimte zich in groepen kan en wil begeven, raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (dus niet spugen en neus uitsnuiten onderweg!)
 • Ga voordat je naar de training vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Was voorafgaand aan de training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen, geen hugs en geen high fives

De trainingen

 • We starten woensdag 3 juni 2020 weer met de trainingen.
 • De aankomende periode zullen de trainingen niet starten vanaf het RCW clubgebouw, maar op een andere locatie in Woerden. Voorbeelden zijn het Bredius bos en de Cattenbroekerplas. De ontmoetingsplek zal per week verschillen en via het rooster kenbaar gemaakt worden.  Raadpleeg dus regelmatig de website van RCW.  De locaties moeten:
    • Goed bereikbaar zijn met fiets en auto.
    • Genoeg ruimte hebben om te verzamelen en afstand te bewaren.
    • Genoeg parkeerplekken hebben en veilig zijn.
    • Verkeersregels moeten in acht genomen worden en er mogen geen onveilige situaties ontstaan.
 • De trainingsdagen zullen niet veranderen. Er zullen de komende periode geen trainingen meer op de atletiekbaan van Clytoneus worden gegeven. De D groep groep zal de komende periode op maandagavond ook in de openbare ruimte trainen (dus geen baantraining). De overige groepen blijven onveranderd.
  We blijven dus trainen op:

    • Maandag 19:30 – 21:00 uur (AB-BC-CD).
    • Woensdag 19:30 – 21:00 uur (AB-BC-CD).
    • Zaterdag 9:30 – 11:00 uur (AB-BC1-BC2-D).
 • De loopgroepen zullen uit maximaal 10 RCW leden bestaan, exclusief de trainer. Dit wordt strikt gehandhaafd en er zullen geen uitzonderingen worden toegelaten. Breng de trainers dus ook niet in verlegenheid. De leden moeten zich inschrijven via het aanmeldformulier  op de  RCW website, zodat de groepsgrootte altijd maximaal 10 lopers is. Vol = Vol!
 • Vanwege de groepsgrootte mag een RCW lid zich maximaal 2x in de week opgeven voor een RCW training. Een trainingsweek loopt van maandag tot en met zaterdag.
  Mocht 2 uur voor de training de groepen niet vol zijn dan kun je je alsnog aanmelden. Op deze manier proberen we elke training met een maximaal aantal RCW leden te trainen.
  De trainers streven ernaar zoveel mogelijk verschillende trainingen te geven.
 • De trainingsvorm zal niet worden ingeroosterd. De trainer bepaalt welke training gegeven gaat worden. Dit zullen dus voornamelijk Interval trainingen zijn.

Voor de leden

 • We raden de leden aan om met gepaste kleding en met zo weinig mogelijk spullen naar de training te komen. Er zijn geen kleedkamers of een plek waar je je waardevolle spullen achter kunt laten.
  Ook is er geen toilet en/of douchegelegenheid aanwezig.
 • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Meld je tijdig online aan voor de training maar geef ook tijdig door wanneer je jouw inschrijving wilt annuleren, want dan kan iemand anders je plek innemen.
 • Kom alleen en zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de training
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de ontmoetingsplek en neem de minimale afstand van 1,5 meter met een ieder in acht.
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers en/of bestuursleden op.
 • Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
 • Vertrek na de training direct naar huis, het is niet de bedoeling dat groepen blijven napraten na de training.

 

Bestuur en trainers

Puzzel interval training

Wil je eens iets anders doen dan je standaard duurloopje? De trainers Dik en Rita hebben een interval puzzeltraining door Woerden voor je gemaakt. In de ca. 7,5 km route krijg je 10 interval opdrachten. Bij elk punt staat er een loopopdracht en een verwijzing naar een letter die je daar kunt vinden. De 10 letters vormen 2 woorden. Wie lost de puzzel op? Heb je geen zin in puzzelen, dan is de training ook zonder de letteropdracht goed om te doen.

 • De route vind je op afstandmeten.nl
 • De puzzel training kan je hier downloaden.
 • Start de route op de kruising Hortensiastraat / Singelhof (nr 10 op de kaart)
 • Je kunt de route natuurlijk ook oppakken waar jij zelf wilt
 • Tijd is niet belangrijk, het gaat vooral om het plezier!
 • Niet alle stukken op de route zijn helemaal anti-Corona proof, dus geef andere wandelaars en fietsers de ruimte!
 • Neem een horloge mee
 • Zorg zelf voor je warming up voordat je aan de route begint!
loop naar nummerAfstandRouteOpdrachtAanwijzingLetter
1700 meterVosbrug over, L tot daar waar de zwemstart van de Triathlon isCrescendo (steeds iets sneller1e letter op het straatnaambordje van het hoekhuis
2800 meterOm de haven, oversteken, door Westdampark, L langs Willeminaschool tot kruising.Versnel 3x 80 passen in deze 800 meter1e letter van de straatnaam (bord rechts)
3700 meterL over Parijsebrug, R via Brediuspark naar uitgang park bij brug over de RijnZ1 tot begin park (asfalt), Z2 tot hordentoestel, Z3 tot uitgang park1e letter van de grote houten naam
41100 meterOver brug, L Nes op, tot lantaarnpaal nr. 302 lantarenpalen Z2, 1 lantarenpaal Z4Middelste 2 letters van de naam van het water waar je langsloopt
51100 meterVolg Nes, en fietspad Steynhagenseweg tot bushaltestop Breeveld ( bij Fermwerk)Pyramide Z2, Z3, Z4, Z3, Z2, ca 200 m per zone1e letter van blauwe logo op gebouw R
6400 meterSteek weg over, volg Carosserieweg tot einde weg , lantarenpaal 102 lantarenpalen Z3, 1 lantarenp wedstrijdtempoWie moeten hier door het hek? Noteer 3e letter
7200 meterMr. Joekespad (fietspad) aflopenWedstijdtempo1e letter straatnaambordje R
8700 meterRechtdoor weg volgen op fietspad tot lantarenpaal 171 minuut Z2, 30 sec Z4Laatste letter straatnaam op lantarenpaal 17
9700 meterLoop via J. de Wittlaan naar nieuwe fietspad bij de flats richting stationPak bij het nieuwe fietspad zoveel mogelijk trappen en hellinkjesEinde fietspad: 1e letter 2e woord straatnaam
101000 meterVolg de weg langs het water tot aan het beginpuntZelf in te vullen (laatste) intervalLantarenpaal 62: 4e letter straatnaam boven bordje 26 t/m 77

 

Trainingen en ledenvergadering afgelast

In navolging van de aangescherpte maatregelen en adviezen heeft NOC*NSF voor heel Nederland met klem geadviseerd alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. De Atletiekunie heeft dit advies overgenomen en adviseert verenigingen hetzelfde te doen.

Gelet op het bovenstaande heeft het bestuur besloten deze adviezen op te volgen en de trainingen af te gelasten.  We laten ons leiden door de maatregelen vanuit de overheid en NOC*NSF en hopen natuurlijk op beter nieuws!

De ledenvergadering op 1 april 2020 zullen we ook moeten verplaatsen. We zullen jullie informeren als een nieuwe datum bekend is.

Goed doel

Een traditie van de vereniging is dat de vereniging  5 euro per RCW-deelnemer aan de Linschotenloop schenkt aan een goed doel.

Welk goed doel voor een RCW-donatie in aanmerking komt, zal uiteindelijk worden bepaald door het bestuur. Maar leden kunnen hiervoor een Goed Doel aanbrengen door uiterlijk voor 21 december a.s. een e-mailbericht te sturen naar voorzitter@runnersclub.nl.

Voorwaarde is wel dat het een aan Woerden gerelateerd doel moet zijn.

Spreekuur FysioAktief bij RCW

FysioAktief houdt elke eerste zaterdag van de maand, direct na de training om 11.00 uur een inloopspreekuur in het clubgebouw.

Als er lopers zijn met vragen of een blessure kunnen ze zich of melden per mail of even langskomen op het sportspreekuur in Woerden.