Contributie en voorwaarden

Contributie

Het inschrijfgeld bij Runners Club Woerden bedraagt eenmalig € 12,50, de contributie voor hardlopers is per 1 januari 2024 € 37,50 per kwartaal, voor wandelleden € 18,75. Leden zijn automatisch lid van de Atletiekunie en dragen daarvoor jaarlijks € 20,00 (2024) af. De contributie wordt via automatische incasso geïnd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Sinds 1 januari 2012 is Runners Club Woerden lid van de Atletiekunie en de leden dientengevolge ook. De bondscontributie voor het AU-lidmaatschap wordt jaarlijks in het eerste kwartaal bij de leden geïncasseerd.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap eindigt tenminste een volledige kalendermaand na schriftelijke opzegging door het betreffende lid, tenzij het bestuur omstandigheden aanwezig acht om de termijn te bekorten. Het bestuur kan onder bijzondere omstandigheden het lidmaatschap onmiddellijk beëindigen. Voor de mogelijkheden van bezwaar verwijzen wij naar de in de oprichtingsakte van Runners Club Woerden gestelde regels. Als het lidmaatschap wordt opgezegd, vindt hiervoor een afrekening plaats. Afhankelijk van de datum van opzegging wordt de resterende contributie nog via de automatische incasso geïnd.

Actief en passief lidmaatschap

Als je gewoon meedoet met de trainingen ben je actief lid. Heb je een blessure of een reden waardoor je minstens drie maanden niet kunt trainen, dan kun je je lidmaatschap omzetten naar passief door een mailtje te sturen naar ledenadministratie@runnersclub.nl. De contributie wordt tot nader orde gehalveerd. De jaarlijkse contributie van de Atletiekunie blijft ongewijzigd.

Statuten

De algemene regels voor Runners Club Woerden zijn vastgelegd in de statuten. In het clubhuis ligt een exemplaar ter inzage.

Gemeentelijke toeslag voor sport

De gemeente Woerden vindt het belangrijk dat je mee kunt doen in de samenleving. Daarom is de Declaratieregeling opgesteld. Via deze regeling is het mogelijk om kosten voor sport, cultuur en educatie vergoed te krijgen. Woerden (ook Montfoort en Oudewater) kent deze Declaratieregeling, die wordt uitgevoerd door Ferm Werk. De regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm. Het geld kan besteed worden aan welzijnsactiviteiten (inclusief sport), een abonnement op krant/tijdschrift of internet en aan indirecte schoolbijdragen. De bedragen zijn afhankelijk van het inkomen en kennen een maximum per gezin. Voor welzijnsactiviteiten kun je maximaal € 245 per gezinslid per jaar declareren. Je kunt de bijdrage aanvragen via een digitaal aanvraagformulier. Voor meer informatie en het aanvraagformulier, zie de website van Ferm Werk: Declaratieregeling laag inkomen