Groepsindeling

We gaan uit van 4 niveaus. RCW traint in hartslagzones en niet met looptempo’s, maar om een indicatie te geven in welk tempo de loper in een bepaalde groep kan lopen op een bepaalde afstand, zijn er richttijden
aangegeven per groep. Dit tempo komt overeen met Z4 dus de anaerobe drempel.

Groep 1

Lopers die minstens 21 km ononderbroken kunnen hardlopen met een tempo sneller dan ca 5:30 min/km. Lopers met minder duurvermogen maar een hoge basissnelheid en/of een goed herstelvermogen kunnen bij intervaltrainingen bij groep 1 trainen en bij duurlopen in de groep 2.

Groep 2

Lopers die minstens 15 km ononderbroken kunnen hardlopen met een tempo tussen 5:30 en de 5:50 min/km.

Groep 3

Lopers die minstens 10 km ononderbroken kunnen hardlopen met een tempo tussen de 5:50 en 6:30 min/km.

Groep 4

Deze lopers zijn veelal beginnende lopers met weinig loopervaring (komen o.a. van Start to Run), lopers die terugkomen van blessures of lopers die een rustiger tempo lopen en puur voor het plezier en de gezelligheid komen trainen. We gaan er hierbij vanuit dat deze lopers minimaal 5 km achter elkaar kunnen hardlopen.

  • Op zaterdag zijn er 4 trainingen: voor elk niveau een training
  • Op maandag en woensdag worden er 3 trainingen aangeboden, waarbij op woensdag er 1 x per 3 weken 1 groep niet wordt aangeboden. Lopers van deze groep kunnen zich aansluiten in een lagere groep. De groep 4 kan niet naar een lagere groep dus deze groepstraining wordt op zaterdag en woensdag aangeboden en deze lopers kunnen mee met de baangroep op maandag.
  • De baangroep is een verzamelgroep van alle niveaus.
  • Tijdens de periode waarin de prestatiegerichte trainingen worden aangeboden wordt er op zaterdag voor groep 1 tot en met 3 een specifieke training gegeven. Deze training is geheel uitgeschreven en zal door de trainer van dienst zo worden uitgevoerd. Groep 4 blijft een groep waarin geen prestatiegerichte lopers meelopen op de zaterdag. De training voor deze groep blijft ook op zaterdagen een meer sociaal / gezelligheidskarakter houden.
  • Trainers krijgen meer zeggenschap over wie in welke groep ingedeeld wordt. Lopers bepalen in principe zelf hun niveau / groep, maar trainers kunnen vaker controleren of er in de juiste hartslagzone getraind wordt en kunnen lopers hierop aanspreken. Wel wordt dit eerst binnen het
    trainerscorps besproken (whatapp groep) zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

Wandeltrainingsgroep

Op zaterdagochtend en woensdagavond is er een wandeltrainingsgroep.