VEILIGHEID

Het veiligheidsplan van Runners Club Woerden is bij de trainers bekend en moet door de leden worden nageleefd. Het is preventief bedoeld en beschrijft hoe te handelen bij ongevallen, calamiteiten en blessures.

Wettelijke verkeersregels

Voor het bepalen van de plek op de openbare weg gelden de volgende regels:

 1. Voetgangers gebruiken het trottoir of voetpad.
 2. Zij gebruiken het fietspad als het trottoir en voetpad ontbreken.
 3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan als ook het fietspad ontbreekt.
 4. De voetganger mag zelf bepalen aan welke kant hij loopt. Meest logisch is die kant te kiezen waar men het best zichtbaar is / je overzicht hebt.

Regels RCW

De loopgroepen bestaan uit maximaal 20 lopers. De groepen houden zich aan de verkeersregels. Stoptekens worden te allen tijde gerespecteerd. De lopers houden rechts en lopen maximaal twee-aan-twee. Als de ruimte ontbreekt, achter elkaar. De voorste lopers geven verbale signalen aan de groep bij tegemoetkomend verkeer en bij obstakels. De achterste lopers signaleren of achterop komend verkeer nadert en waarschuwt de groep. De laatste lopers blijven niet alleen.

Grote groep

Het maakt ook uit of je in een grote of kleine groep loopt. Bij groepen houdt een hardlooptrainer de veiligheid onderweg in de gaten. Als je in een grote groep (20 tot maximaal 25 lopers) zullen er vaak ook minimaal twee trainers bij de training aanwezig zijn.

Met een grote loopgroep adviseert de Atletiekunie trainers om bij afwezigheid van trottoir, voetpad en fietspad helemaal aan rechterkant van de weg te lopen. Op die manier geef je het achterop komende verkeer beter de gelegenheid veilig in te halen. Je hebt daarmee ook beter zicht op tegemoetkomend verkeer. Op fietspaden en wegen loop je meestal in tweetallen naast elkaar of als het smaller is allemaal achter elkaar in een lint.

Kleine groep

Bij kleine groepjes (tot 5 personen) of als je alleen loopt kan eventueel gekozen worden om aan de linkerkant te gaan lopen. Alleen of met een kleinere groep ben je flexibeler bij bijzondere verkeerssituaties, zoals een onoverzichtelijke bocht, om dit veilig te kunnen doen. Kies als individuele loper bij trainingen in het donker een route waarbij je zoveel mogelijk op verlichte fietspaden loopt.De trainer

 • heeft tijdens de training een telefoon bij zich en belangrijke telefoonnummers om in geval van calamiteit adequaat te kunnen alarmeren en reageren
 • ziet toe op naleving van de verkeersregels. Lopers zorgen zelf voor kleding die passend is bij de temperatuur om onderkoeling of oververhitting te voorkomen. Lopers nemen voldoende vocht/water mee ter voorkoming van uitdroging bij hogere temperaturen.

De loper

 • zorgt voor kleding die bij de temperatuur past om onderkoeling of oververhitting te voorkomen
 • neemt voldoende vocht/water mee ter voorkoming van uitdroging bij hogere temperaturen
 • in het donker (na zonsondergang of bij zware bewolking) is het dragen van een reflecterend hesje verplicht (daarnaast wordt verlichting van harte aanbevolen)

Het weer

 • bij lage temperaturen wordt er niet getraind als door vorst en/of sneeuwval de wegvakken glad zijn. E.e.a. is ter beoordeling aan de trainers van dienst en wordt op de website en via e-mail kenbaar gemaakt.
 • bij temperaturen boven 25°C wordt de training qua intensiteit aangepast. De lopers krijgen de gelegenheid regelmatig te drinken. Bij temperaturen boven 30°C overwegen de trainers of de training wordt afgelast. Het besluit hiertoe wordt bij het clubgebouw en indien mogelijk de avond vooraf op de website en via e-mail kenbaar gemaakt.
 • bij onweer wordt de training onmiddellijk gestaakt en een veilige plek opgezocht.

Lees het weerprotocol en het volledige veiligheidsplan

BLESSUREPREVENTIE

Met een warming-up bereid je je zowel fysiek als mentaal voor op lichamelijke inspanning. Daardoor neemt de kans op blessures aanzienlijk af. Bovendien verbeteren prestaties en vergroot je het sportplezier. Na afloop van het sporten zorgt de cooling-down ervoor dat je lichaam geleidelijk weer tot rust komt. Hierdoor worden afvalstoffen beter afgevoerd (= minder spierpijn) en herstelt het lichaam sneller en beter.En dan loop je, ondanks alle goede voorzorg en begeleiding, toch een blessure op. Kun je beter rust nemen of juist voorzichtig door trainen? Voor professioneel advies kunnen de leden van Runner  Club Woerden op gratis gebruik maken van het sportspreekuur bij Fysio-Aktief. Heb je een blessure of beginnende klachten met sporten? Maak dan gebruik van dit sportspreekuur voor RCW-leden. Bel voor een afspraak en geef aan dat je RCW-lid bent en een sportblessure wilt laten beoordelen. Afhankelijk van je situatie geeft de therapeut een behandeladvies.

Fysio-Aktief
Locaties in Kamerik, Woerden en Zegveld
(0348) 425 190
www.fysio-aktief.nl

Is je blessure dermate hardnekkig of heb je een reden waardoor je minstens drie maanden niet kunt trainen, dan kun je je lidmaatschap omzetten naar passief. Mail dan naar ledenadministratie@runnersclub.nl. De contributie wordt tot nader orde gehalveerd. De jaarlijkse contributie van de Atletiekunie blijft ongewijzigd.